Na održanom online sastanku s s predstavnicima LAG-ova na kojem je sudjelovao i LAG ,,STROSSMAYER” predstavljena je Konferencija o budućnosti Europe kao i načini na koje se svi zainteresirani mogu uključiti. Sastanci su bili i prilika za povezivanje i razmjenu ideja o tome kako možemo doprinijeti što većoj informiranosti organizacija i sudionika o mogućnostima uključivanja u Konferenciju.

Konferencija o budućnosti Europe – pišite svoju budućnost:

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/conference-on-the-future-of-europe-write-your-future_N01-AFPS-210310-SCJD_ev

Svatko može pristupiti višejezičnoj digitalnoj platformi na kojoj se mogu dijeliti ideje, pronaći događanja u blizini ili organizirati vlastita događanja. Zahvaljujući platformi donositelji odluka u EU institucijama će biti upoznati s raspravama održanima diljem Unije putem linka u nastavku:

https://futureu.europa.eu/?locale=hr