LAG ,,Strossmayer” sudjelovao na radionici za LAG-ove „Stanje provedbe M19, izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. i provedba SP ZPP 2023. – 2027.”

LAG ,,Strossmayer” sudjelovao na radionici za LAG-ove „Stanje provedbe M19, izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. i provedba SP ZPP 2023. – 2027.” Organizatori radionice za LAG-ove, Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održali su trodnevnu radionicu od 8.-10. studenoga 2022. u hotelu Trakošćan kod domaćina radionice Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Radionici su nazočili predstavnici LAG-ova iz svih krajeva Republike Hrvatske. Cilj radionice je bila rasprava u vezi analize stanja provedbe Mjere 19 – prema završetku provedbe PRR Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Izmjene natječaja za tip operacije 19.1.1. i tip operacije 19.4.1.; pojašnjenje Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027.; način izrade intervencija tj. Izrada LRS 2023. – 2027.: Poglavlje 5. „ Opći ciljevi, specifični ciljevi i intervencije LRS“; Kriterija za dodjelu sredstava LAG-ovima u razdoblju 2023.-2027. te su bile predstavljene i novosti u uspostavi Nacionalne mreže ZPP Na radionici je također održan i rad u grupama u vezi izrade LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027.