LAG „Strossmayer“ dana 28. ožujka 2023. godine u Osijeku potpisao je Sporazum o suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek s ciljem razvoja i unapređenja LAG područja. Prilikom suradnje omogućit će se osnova za zajedničko djelovanje za potrebe ruralnog razvoja područja LAG-a ,,Strossmayer“.

Putem organiziranja seminara, radionica i edukativnih programa, koje će održavati predavači s Fakulteta, uspostavit će se i razviti suradnja te partnerski odnosi temeljeni na odrednicama ruralnog razvoja i LEADER pristupa.

Radionice, edukativni programi i seminari će biti besplatni i  namijenjeni za sve zainteresirane sudionike.