LAG ,,Strossmayer“ objavljuje pravomoćnu konačnu rang listu odabranih projekata nakon provedenog 4. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. koji je sukladan tipu operacije 4.4.1. iz PRR RH. Rang lista odabranih projekata za 4. LAG Natječaj koje je LAG ,,Strossmayer“ dana 26. svibnja 2022. godine izdao Odluke o odabiru postala je pravomoćna sa danom 23. lipnja 2022. godine istekom roka za podnošenje prigovora na donesene Odluke o odabiru/odbijanju projekata.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava 4. LAG Natječaja za TO  1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iznosi 4.357.396,23 kn. Na 4. LAG Natječaj je pristiglo 34 zahtjeva za potporu, od kojih su za 31 korisnika izdane Odluke o odabiru, dok su za 3 korisnika izdane Odluke o odbijanju.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Strossmayer“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG ,,Strossmayer“ čestita svim korisnicima!

Pravomoćna Konačna rang lista nalazi se na slijedećoj poveznici.