Dana 26. veljače 2021. godine održana je prva fokus grupa Radne podskupine „Poljoprivreda i prehrambeno-prerađivačka industrija“ u kojoj je LAG ,,STROSSMAYER” aktivno sudjelovao a koja je osnovana u procesu izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine na kojoj se raspravljalo o procesu izrade Plana razvoja, o analizi i kontekstu poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije u Osječko-baranjskoj županiji i ključnih izazova budućeg razvoja Županije, o potencijalnim rizicima i razvojnim potencijalima kojima županija raspolaže.

Sudionici fokus grupe su svi relevantni dionici s područja Osječko-baranjske županije, predstavnici lokalnih razvojnih agencija, predstavnici agencije za poljoprivredu i hranu, upravnih odjela OBŽ te ostali predstavnici.

Ovo je druga od niza održanih fokus grupa koje će se održati u procesu izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije. http://www.zra.hr/index.php/vijesti/item/633-odrzana-prva-fokus-grupa-radne-podskupine-poljoprivreda-i-prehrambeno-preradivacka-industrija