Javni poziv otvoren je do iskorištenja kreditnog potencijala od 5.000.000 kuna.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na tome području.

Kredite će, pojašnjavaju, subvencionirati s dva posto kamate, a korisnici mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području OBŽ odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području iste županije.

Ovisno o vrsti namjene, krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni su namijenjeni za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja.

S druge strane, dugoročni se mogu koristiti za nabavu rasplodnih junica i grla za tov junadi. 

Interes jedinica lokalne samouprave s područja ove županije za dodatno subvencioniranja kamata za korisnike kredita s njihovog područja iskazale su: 

  • Grad Belišće s kamatnom stopom od 1% na odobrene kredite,
  • Grad Đakovo s kamatnom stopom od 1%,
  • Grad Osijek s kamatnom stopom od 1%,
  • Grad Valpovo s kamatnom stopom od 1%,
  • Općina Bilje s kamatnom stopom od 1,5%,
  • Općina Erdut s kamatnom stopom od 1% i
  • Općina Ernestinovo s kamatnom stopom od 0,5% na odobrene kredite.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja kreditnog potencijala od 5.000.000 kuna.

Obrazac zahtjeva te potrebnih izjava i dodatne informacije mogu se dobiti u njihovom Upravnom odjelu za poljoprivredu, dok se zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju u dva primjerka osobno ili poštom na adresu: Osječko-baranjska županija Upravni odjel za poljoprivredu putem Pisarnice, Županijska 4, 31000 Osijek. https://www.agroklub.com/financiranje/kreditiranje-sjetve-i-stocarske-proizvodnje-na-podrucju-osjecko-baranjske-zupanije/67009/