Kako bi se osigurala ujednačena zastupljenost i raznovrsnost svih voćnih vrsta u ekološkom uzgoju, a zbog činjenice da je pod ekološkim nasadima oraha i lijeske već više od 50 posto ukupnih površina voćnih nasada, mijenja se postojeći Pravilnik kojim se korigira visina potpora za pojedine voćne vrste

Ekološko voćarstvo u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj zauzima značajno mjesto, posebno zahvaljujući povoljnim agroekološkim uvjetima i mogućnosti uzgoja različitih voćnih vrsta. Upravo u tom mjeru, želeći osigurati ujednačenu zastupljenost i raznovrsnost voćnih vrsta u ekološkom uzgoju, Ministarstvo poljoprivrede je, kako ekskluzivno doznaje portal agrobiz.hr, pripremilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu kojim se unose korekcije u visinu potpora za lijesku i orah. 

Pod površinama u ekološkoj proizvodnji je 101.687 hektara, koje su od 2015. godine porasle sa 65.267 ha ili za 55,8 posto. Zbog toga je strateškim izmjenama Programa ruralnog razvoja 2014-2020. i zatražena od Europske komisije veća financijska alokacija za provedbu M11, jer je inicijalna alokacija od 128,3 milijuna eura postala nedostatna. Provedenom analizom, utvrđeno je da su u pet godina značajno povećane površine pod nasadima lijeske i oraha u odnosu na površine pod ostalim voćnim vrstama, koje su premašile 50 posto udjela u površinama za ekološku voćni proizvodnju, a predstavljaju tek 7 posto udjela u samoj proizvodnji, doznaje se.

Upravo želeći osigurati ujednačenu zastupljenost i raznovrsnost voćnih vrsta u ekološkom uzgoju izmjenjenim i dopunjenim Pravilnikom utvrđuju se korekcije potpore za nasade oraha i lijeske unutar M11, što je bio i jedan od uvjeta Europske komisije za odobrenje dodatne veće alokacije sredstava, za očekivanih dodatnih 50-ak milijuna EUR.

Konkretno to znači da će se za voćne vrste i dalje dobivati potpora, ali se napušta dosadašnji sustav koji je vrijedio jednako za sve vrste višegodišnjih ekoloških nasada u iznosi od 723,48 €/ha za M11.2 (EKO), dobiven kao prosjek visine plaćanja za sedam voćnih vrsta (masline, lijeska, šljiva, jabuke, kruške, grožđe, orasi). Te je kalkulacije izradio Agronomski fakultet, izračunate su za potrebe uspostavljanja Mjere 11, no raniji ministar poljoprivrede je donio odluku o određivanju prosječne cijene za sve voćne vrste.

Stoga je korekcija iznosa potpore u M11 napravljena na način da je potpora za višegodišnje nasade podijeljena na tri iznosa potpore (lijeska 625,62E/ha, orah 384,47 €/ha dok će za ostale voćne vrste vrijediti i dalje iznos od 723,48 €/ha.

Time se, smatraju u Ministarstvu, daje prilika ostalim proizvođačima za potporama za višegodišnje nasade i za druge voćne sorte i jačanje cjelokupne ekološke proizvodnje. Potkrjepljuje se to i podatakom da u strukturi površina pod ekološkom proizvodnjom za koje je podnesen zahtjev za M11 u 2019. godini oranice čine 47,6%, trajni travnjaci 37,1%, višegodišnji nasadi 14,7% te povrtlarske površine 0,6%.

U planu za ovu godinu je i priprema tehnoloških smjernica za organsku proizvodnju, koje će također propisati minimalne prinose za pojedine usjeve. Za višegodišnje nasade uzet će se u obzir i starost nasada.

Inače, prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je u 2018. registrirano 4742 subjekta koji se bave ekološkom proizvodnjom, od čega su 4374 poljoprivredni proizvođači, a 368 prerađivači poljoprivrednih proizvoda. 
Pravilnikom, koji bi trebao biti u primjeni od svibnja ove godine, utvrđeni su i novi rokovi za zaprimanje zahtjeva. Tako se produljuje rok za zaprimanje Jedinstvenog zahtjeva sa 15. svibnja na 15. lipnja, sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2020/50. Time se za mjesec danas pomiču i krajnji rokovi, i to za podnošenje izmjena i dopuna zahtjeva sa 1. lipnja na 30. lipnja, za podnošenje zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve sa 9. lipnja na 10. srpnja te za prijavu prijenosa prava na plaćanja sa 15. svibnja na 15. lipnja.

Svi rokovi koji su kod pojedinih mjera vezani uz krajnji rok za podnošenje zakašnjelih zahtjeva pomiču se sa 9. lipnja na 10. srpnja.

Iznimno u 2020. godini, za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, omogućit će  se korisnicima podnošenje Jedinstvenog zahtjeva putem AGRONET aplikacije, bez primjene elektroničkog potpisa.

Izvor: agrobiz.hr