U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.


Konferencija „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19” jedinstvena je prilika da na razini Europske unije o posljedicama COVID-19 epidemije na demografsku sliku i mlade raspravljaju predstavnici akademske i znanstvene zajednice, vlasti te civilnog društva. Razmjena iskustava, dosadašnjih istraživanja i analiza politika u kontekstu COVID-19 pandemije doprinijet će kreiranju novih demografskih politika i doprinijeti demografskoj revitalizaciji svake zemlje koja se bori s pandemijom.

S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provest će se anketno istraživanje.

Konferencija će se održati uživo i online te će biti dostupna svima.

Više o Konferenciji i sudjelovanju na njoj možete pročitati na poveznici


– Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi anketno istraživanje Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH čiji rezultati će biti predstavljeni na konferenciji  „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID-19 pandemije” 7. listopada 2021. godine.

Pozivamo Vas da ispunite upitnik i svojim odgovorima doprinesete kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.

Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH

Upitniku pristupite i skeniranjem QR koda
– Središnji državni ured za demografiju i mlade u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.
 
Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti oko 10 minuta, a svi odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe.
 
Pozivamo sve mlade osobe da ispune upitnik kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na život mladih u RH. Zaključci će biti prezentirani na konferenciji  „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID-19 pandemije” 7. listopada 2021. godine.
 
Poveznica na upitnik:
 
Istraživanje – Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU