Koji je postupak upisa, koliko traje i koliko će vas financijski stajati te koja je razlika između kategorizacije OPG i SOPG, pojasnili su nam u APPRRR-u.

Živimo u doba velikih kriza, brine vas egzistencija i financijska budućnost, a možda ste naslijedili djedovinu? Je li dobra ideja otvoriti poljoprivredno gospodarstvo? Kakav je postupak registracije, korak po korak, koliko traje i koliko će vas financijski stajati, provjerili smo u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Svatko tko želi postati poljoprivrednik mora osobno doći u jednu od podružnica APPRRR, ovisno o adresi prebivališta. Kako bi službenici Agencije kategorizirali  gospodarstvo potrebno je ponijeti dokumentaciju, prije svega posjedovne listove iz katastra, za zemlju koju budući poljoprivrednik ima u posjedu.

Ako nemate vlastito zemljište, možete upisati i tuđe

Prvi korak u registraciji je popunjavanje Izjave o posjedovanju poljoprivrednih resursa, temeljem koje se izračunava u koju kategoriju gospodarstva pripada.

Ako poljoprivrednik nema u vlasništvu vlastito, mora priložiti ovjerene ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o plodouživanju s posjednikom koji je naveden na posjedovnom listu iz Katastra“, kaže Nikola Dolački iz zagrebačke podružnice APPRRR.

Uz to, mora prethodno otvoriti žiro račun na svoje ime u bilo kojoj banci u RH. Kopiju ugovora o otvaranju žiro računa ili potvrdu banke o transakcijskom računu gdje se vidi da je on vlasnik, treba priložiti zahtjevu za registraciju OPG-a, uz 35 kuna biljega i kopiju osobne iskaznice.

Registracija poljoprivrednih gospodarstava odvija se elektornički u informacijskom sustavu APPRRR

Razlika između OPG i SOPG

Pod poljoprivredna gospodarstva spadaju fizičke osobe, pravne osobe i obrti, a u Upisnik poljoprivrednika upisujemo sve fizičke osobe koje se bave ovom proizvodnjom, dok u Upisnik OPG-ova one koji se uz proizvodnju mogu baviti i dopunskom djelatnošću“, kaže Vladimir Vrhovec, voditelj podružnice u APPRRR.

Naime, Zakon o poljoprivredi definira OPG kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. U OPG može biti upisana prerada i ostale dopunske djelatnosti, poput proizvodnje suvenira, alata, ugostiteljske, turističke i slične usluge.

Istim zakonom definira se SOPG (samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo) kao fizičku osobu – poljoprivrednika koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

OPG je više orijentiran tržištu, dok SOPG, kako mu i samo ime kaže, uglavnom proizvodi za vlastite potrebe, a sav višak poljoprivrednih proizvoda može slobodno prodavati na tržištu, uz zadovoljavanje i drugih zakona koji uređuju trgovinu.

Ekonomska veličina i promjena organizacijskog oblika

U koju skupinu će koje biti razvrstano, ovisi o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), vrijednosti koja u obzir uzima sve poljoprivredne resurse koje pojedino gospodarstvo koristi. Svi oni čija se ekonomska veličina nalazi ispod 3.000 eura svrstavaju se u kategoriju SOPG, a oni iznad tog praga u OPG. Dakle, svi novi poljoprivrednici koji osnivaju svoje gospodarstvo svrstat će se u jedan od dva spomenuta organizacijska oblika.

Vladimir Vrhovec, voditelj podružnice u APPRRR

Samoopskrbna gospodarstva mogu imati samo nositelja gospodarstva i nemaju obvezu plaćanja mirovinskog osiguranja, nego samo zdravstvenog osiguranja, dok OPG-ovi mogu imati nositelja i članove gospodarstva, a obveznici su mirovinskog i zdavstvenog osiguranja te plaćanja poreza, ističe Vrhovec. Moguća je i promjena organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva.

Ako poljoprivrednik ima vrijednost manju od 3.000 eura, ali i dalje želi biti OPG i imati sve benefite koje s tim statusom može ostvariti, onda ima dvije opcije – može povećati ekonomsku veličinu svog gospodarstva kroz povećanje poljoprivredne površine ili kroz nabavu stoke, a druga opcija je da se upiše u Registar poreznih obveznika“. objašnjava Dolački.

Poljoprivredno gospodarstvo je otvoreno kada mu APPRRR dodijeli matični broj (MIBPG) te izda rješenje o upisu. Nakon otvaranja gospodarstva, sljedeći korak je ucrtavanje površina koje poljoprivrednik obrađuje u ARKOD, koje se također radi u Agenciji za plaćanja.

Izvor: agroklub.com