Važno je napomenuti kako je ulazak u sustav potpore dobrovoljan, a isplaćuje se s ciljem nadoknade izgubljenih prihoda ili povećanih troškova koji proizlaze iz propisanih obveza u mjeri. 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je ažuriranu brošuru “Kako ostvariti potporu za Mjeru 14 dobrobit životinja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.?”

Kako podsjećaju, provedba je započela još u svibnju 2018. godine, a uključuje operacije 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu, 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu, 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Važno je napomenuti kako je ulazak u sustav potpore dobrovoljan, a isplaćuje se s ciljem nadoknade izgubljenih prihoda ili povećanih troškova koji proizlaze iz propisanih obveza u mjeri. 

Uvjeti za ostvarivanje potpore

M14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji su iznad važećih zakonskih propisa ili uobičajene prakse u sljedećim područjima:

  • osiguranje vode, hrane i brige o životinjama u skladu sa
  • njihovim prirodnim potrebama
  • osiguranje uvjeta držanja tako da imaju dovoljno
  • prostora, odgovarajuću stelju i prirodno osvjetljenje
  • pristup na otvoreno
  • prakse koje izbjegavaju sakaćenje i/ili kastraciju životinja, a ako je to zaista neophodno upotrebu anestetika, analgetika te protuupalnih lijekova ili imuno kastraciju.

Osnovni uvjet za ostvarivanje potpore je upis u Upisnik poljoprivrednika, ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika, upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke, pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva na listu A kao i prijava vrste i kategorije životinja, područja dobrobiti, zahtjeva i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva, a potrebna je popratna i dokumentacija.

Također, korisnik je dužan dopustiti provedbu kontrole na terenu te ono najvažnije – poštivati pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obavezna izobrazba 

Potpora se može zatražiti tako da se u propisanom roku podnese jedinstveni zahtjev u nekoj od podružnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te da se ispune svi uvjeti za ostvarenje potpore. Intenzitet potpore je do 100% dodatnih troškova i izgubljenog prihoda. 

Za istu kategoriju životinje moguće je istovremeno zatražiti potporu za M14 i potporu za 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnim mjerama, obvezno je završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Kroz nju se stječe znanje za kvalitetnu provedbu ove mjere, a obvezna je za sve korisnike M14. 

“Nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva, obavezni su završiti izobrazbu“, stoji u brošuri.

Ovo je osobito važno kako bi se izbjegle moguće situacije kada nepoštivanje obveze dovodi do smanjenja ili uskraćivanja potpore.

Izobrazba je besplatna i provodi je ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za stručnu podršku poljoprivredi. 

Odustajanje od potpore

Nadalje, važno je naglasiti da je korisnik dužan voditi i redovito popunjavati obrasce evidencije kako bi bilo jasno da se poštuju propisane obveze.

Vođenje evidencije služi i kao podsjetnik korisniku o obvezama koje mora ispuniti, ali je istovremeno u nekim slučajevima jedini način obavljanja kontrole o ispunjavanju obveza.

Prilikom kontrole na terenu potrebno je pokazati popunjen obrazac evidencije. U slučaju da ne postoji ili nije popunjen ili je nepotpun, bit ćete sankcionirani te će vam se umanjiti iznos potpore.

Moguće je odustati od jedinstvenog zahtjeva ili dijela zahtjeva uz uvjet da nije potvrđena nesukladnost ili nije najavljena kontrola na terenu. Potpisanu Izjavu o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva obavezno dostavite podružnici Agencije za plaćanja.

Kako se računa broj uvjetnih grla?

Za svakog korisnika potpore važan je i koeficijent za preračunavanje broja komada životinja u uvjetna grla.

Osnovica za izračun je prosjek broja UG u Jedinstvenom registru domaćih životinja za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je zahtjev podnesen.

Kako biste izračunali koliko je životinja potrebno za jedno grlo dijelite broj jedan s koeficijentom. Na primjer, kod brojlera broj jedan podijelimo s koeficijentom 0,007 i dobijemo rezultat 142,8 što znači da po prilici 143 brojlera predstavlja jedno UG.

Množimo li broj grla ili kljunova s pripadajućim koeficijentom, možemo izračunati da npr. 100 kokoši nesilica predstavlja 1,4 UG, 7 krmača predstavlja 3,5 UG ili 10 goveda starosti do 6 mjeseci predstavlja 4 UG.

Sve o mjeri 14 možete pronaći u dokumentu ispod teksta.

https://cdn.agroklub.com/upload/documents/mps-brosura-200×275-kako-ostvariti-potporu-za-mjeru-14.pdf?_gl=13de147_gaMzc5NDUzNTM0LjE1OTkxNDg3MDg._ga_YE2MMQB0RG*MTYxNjE1Njc2MC4xOC4xLjE2MTYxNTY4NzcuMA..

Izvor: https://www.agroklub.com/stocarstvo/kako-ostvariti-potporu-za-mjeru-14-dobrobit-zivotinja/67044/