Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a „STROSSMAYER“ 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Javno savjetovanje o nacrtu LRS LAG-a „STROSSMAYER“ 2014.-2020. traje od 24. do 27. lipnja 2016. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje komentare na prijedlog LRS dostave najkasnije do 27. lipnja 2016. godine do 18:00 sati na mail adresu LAG – a „STROSSMAYER“: [email protected]

Strategiju možete preuzeti OVDJE.