Osječko – baranjska županija je objavila 4 javna poziva i to:

  1. javni poziv za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju kamata za akademsku godinu 2016/2017. 

 U okviru projekta „Studentski krediti“ pozivaju se na podnošenje prijava za dodjelu kredita:

  • redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija,

  • polaznici poslijediplomskog studija te

  • izvanredni studenti sveučilišnih i stručnih studija ukoliko se obrazuju u programu za deficitarno zanimanje i to: magistar/specijalist struke u području arhitekture, magistar/specijalist struke u području geodezije, magistar/specijalist struke u području  strojarstva, magistar/specijalist struke u području  socijalnog rada, magistar/specijalist struke u području edukacijske rehabilitacije, magistar/specijalist struke u području logopedije, magistar specijalist struke u području socijalne pedagogije, magistar/specijalist struke u području geografije, magistar/specijalist struke u području agronomije, magistar/specijalist struke u području prehrambene tehnologije, doktor medicine, doktor dentalne medicine, doktor veterinarske medicine, studij sestrinstva.

 

  1. javni poziv za dodjelu donacija neprofitnim pravnim osobama za športske objekte i terene na području Osječko – baranjske županije za 2016. godinu

Namjena donacija odnosi se na: – izgradnju, rekonstrukciju održavanje i opremanje športskih objekata i terena (što uključuje mogućnost sufinanciranja izgradnje svlačionica, uređenje glavnih i pomoćnih igrališta, izgradnju ograde oko igrališta, uvođenje sustava grijanja i drugih kapitalnih ulaganja u športske terene, zgrade i drugo) na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, koje prijavitelji predlažu temeljem ovog Javnog poziva.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu planirana su financijska sredstva za navedenu namjenu za ovaj Javni poziv u visini od 300.000,00 kuna. Mogući iznos donacije je do 30.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je do 31. listopada 2016. godine. Prijave moraju biti na propisanim obrascima koji moraju biti ispunjeni elektronički.

  1. javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na području Osječko – baranjske županije u 2016. godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Pravo na podnošenje prijava za potpore imaju jedinice lokalne samouprave s područja Osječkobaranjske županije.

Namjena potpore jedinicama lokalne samouprave odnosi se na: – ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu (što uključuje društvene domove, vatrogasne domove, kuće oproštaja, športske terene, dječja igrališta i drugo) na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, koje prijavitelji predlažu temeljem ovog Javnog poziva

  1. javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu na području Osječko – baranjske županije u 2016. godini.

 Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Pravo na podnošenje prijava za potpore imaju jedinice lokalne samouprave s područja Osječkobaranjske županije.

Namjena potpore jedinicama lokalne samouprave odnosi se na: – izradu dokumentacije te poboljšanje ili proširenje infrastrukture (što uključuje vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, prometnu infrastrukturu u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, poduzetničke zone, inkubatore i drugo) na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, koje prijavitelji predlažu temeljem ovog Javnog poziva.

Više o javnim pozivima možete pronaći na stranici:

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718