Osječko – baranjska županija je objavila 3 javna poziva i to:

  1. Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije, obnove ili izgradnje sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini.

Predmet ovog Javnog poziva jesu projekti kojima se sufinanciraju sanacija, obnova ili izgradnja sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, koje prijavitelji predlažu temeljem ovog Javnog poziva.

Pravo predlaganja projekata za dodjelu donacija kojima se sufinanciraju projekti sanacije, obnove ili izgradnje sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini imaju vjerske zajednice.

U Županijskom proračunu za 2016. godinu planirana su financijska sredstva za sufinanciranje sanacije, obnove i izgradnje sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije za ovaj Javni poziv u visini od 300.000,00 kuna. Najniži iznos donacije je 3.000,00 kuna. Najviši iznos donacije je 30.000,00 kuna.

  1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini.

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

– razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,

– razvoj prototipova i novih proizvoda,

– zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,

– komercijalizaciju inovacija,

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova planiranog ulaganja.

  1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini.

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,

– kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Više o javnim pozivima možete pronaći na stranici: 

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718