Lokalna razvojna strategija LAG-a ”Strossmayer” za razdoblje 2014.-2020. (dalje: LRS) provodi se putem LAG natječaja za tipove operacija navedene u LRS. Postupak odabira projekata sastoji se od nekoliko faza među kojima je ocjenjivanje projekata.

Ocjenjivanje projekata vrši se prema unaprijed određenim kriterijima za pojedinačni tip operacije u poglavlju – Kriteriji za odabir projekata. Cilj ove faze je provjeriti usklađenost projekata s uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira iz LRS, utvrđivanje prihvatljivih troškova/aktivnosti i iznosa istih, intenziteta i iznosa javne potpore, te broja bodova po projektu. Navedene provjere obavljaju se uvidom u zaprimljenu dokumentaciju i koristeći kontrolnu listu u skladu s pojašnjenjima koji su sastavni dio kontrolne liste.

Ocjenjivanje projekata obavlja Ocjenjivački odbor kojeg imenuje Upravni odbor LAG-a iz reda neovisnih stručnjaka/inja koji imaju iskustva u izradi i provedbi odnosno evaluaciji projekata financiranih iz EU fondova. Ocjenjivački odbor ima 3 člana/ice. Svi članovi Ocjenjivačkog odbora podliježu pravilima o izbjegavanju sukoba interesa te ne smiju biti članovi/ce niti jednog tijela LAG-a koje sudjeluje u postupku odabira projekta (uključivši i Skupštinu LAG-a).

Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu Ocjenjivačkog odbora na način da svoju prijavu (prema obrascu u prilogu), životopis i izjavu o potencijalnom sukobu interesa, iz kojih je vidljivo da odgovaraju gore navedenim kriterijima, pošalju na [email protected] najkasnije do 14. svibnja 2018.. Sve osobe koje zadovoljavaju propisane uvjete bit će upisane u bazu potencijalnih ocjenjivača/ica te će se angažirati sukladno raspoloživosti i odlukama Upravnog odbora LAG-a.

Za više informacija možete se obratiti na e-mail [email protected] ili na broj telefona 091/593-8756.

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA O SUKOBU INTERESA