Temeljem članka 24. Statuta Lokalne akcijske grupe „Strossmayer“ Predsjednica Božana Kovačić saziva Izvanrednu Skupštinu LAG-a „Strossmayer“ koja će se održati u ponedjeljak 24. srpnja 2017. godine sa početkom u 20:00 sati u prostorijama Sportsko – kulturnog centra Viškovci, Grobljanska bb (NK Radnički).

Za Izvanrednu Skupštinu predlaže slijedeći

D N E V N I    R E D

      1.OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA
a) Radno predsjedništvo 3 člana
b) Zapisničar
c) Ovjerovitelje zapisnika 2 člana
d) Verifikacijska komisija 3 člana

  1. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
  2. DONOŠENJE STATUTA LAG-a „STROSSMAYER“
  3. DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA LAG-a „STROSSMAYER“ ZA 2017.GODINU
  4. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
  5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
  6. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU DOPREDSJEDNIKA
  7. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DOPREDJEDNIKA
  8. DONOŠENJE ODLUKE O ČLANSTVU U HRVATSKU MREŽU ZA RURALNI RAZVOJ
  9. RAZNO

Članovima Skupštine LAG-a “Strossmayer” svi materijali biti će dostavljeni putem elektroničke pošte. Molimo članove Skupštine da se odazovu pozivu na sjednicu Skupštine.