Poziv na Izvanrednu sjednicu Skupštine

 Temeljem članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe „Strossmayer“, Predsjednica LAG-a ”Strossmayer” saziva Izvanrednu sjednicu Skupštine LAG-a „Strossmayer“ koja će se održati 16. listopada 2018. godine (utorak) u prostorijama Općine Semeljci, na adresi Kolodvorska 2, Semeljci, s početkom u 19:00h.

Za sjednicu Skupštine predlaže sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela
 2. a) Radno predsjedništvo 3 člana
 3. b) Zapisničar
 4. c) Ovjerovitelje zapisnika 2 člana
 5. d) Verifikacijska komisija 3 člana
 6. Izvješće verifikacijske komisije
 7. Prihvaćanje dnevnog reda
 8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Lokane akcijske grupe ”Strossmayer”
 9. Donošenje Odluke o promjeni adrese sjedišta Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer”
 10. Donošenje Statutarne Odluke
 11. Razno

Članovima Skupštine LAG-a “Strossmayer” svi materijali dostavljeni su putem elektroničke pošte.

Molimo članove da se odazovu pozivu na sjednicu Skupštine.