Temeljem članka 24. Statuta Lokalne akcijske grupe “Strossmayer”, Predsjednica Božana Kovačić saziva Izvanrednu sjednicu Skupštine LAG-a “Strossmayer” koja će se održati 05. travnja 2018. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Strizivojna, na adresi Braće Radića 172, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela

a) Radno predsjedništvo 3 člana

b) Zapisničar

c) Ovjerovitelje zapisnika 2 člana

d) Verifikacijska komisija 3 člana

2. Izvješće verifikacijske komisije

3. Prihvaćanje dnevnog reda

4. Ostavka Predsjednice Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer”

5. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednice Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer”

6. Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika/ce Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer”

7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer”

8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer”

9. Razno

 

Članovima Skupštine LAG-a “Strossmayer” svi materijali dostavljeni su putem elektroničke pošte.

Molimo članove da se odazovu Pozivu na sjednicu Skupštine.