Na temelju članka 23. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 31/18), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA
za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ dana 25. svibnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj) na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

U tekstu Natječaja, u točki 8. podtočka 8.3 mijenja se i sada glasi:
„Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 5. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 5. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

U tekstu Natječaja, u točki 8., podtočki 8.6, stavak 1. mijenja se i glasi:
„Upiti u vezi s odredbama natječaja postavljaju se isključivo na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr i to od dana objave Natječaja do 21. rujna 2018. godine.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Više detalja pronađite ovdje.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr