Ministarstvo poljoprivrede uvijek objavljuje istinite i točne podatke o isplatama novca iz Programa ruralnog razvoja RH i to u realnom vremenu.

Referentni datum% ukupno isplaćeno korisnicima / ukupna alokacija (ukupno EPFRR + nac. sufinanciranje)
31.12.2017.18
31.12.2018.31
28.02.2019.32

Od ukupne alokacije za Program ruralnog razvoja RH koja iznosi 2.383.294.500 eura, korisnicima je na raspolaganje stavljeno 2.164.044.861 eura, a ugovoreno je 1.415.732.088 eura što čini 59% alokacije. Ukupna alokacija sastoji se od sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  i nacionalne komponente koja se osigurava u Državnom proračunu.  Korisnicima je do 28. veljače 2019. isplaćeno 763.829.557 eura, što čini  32% ukupno alociranih sredstava, a prema Europskoj komisiji prijavljeno je ukupno 616.171.031 EUR, na temelju čega je u Državni proračun Europska komisija doznačila ukupno 676.879.897,86 EUR (što uključuje u predujam od 60,8 milijuna EUR-a).
Ovo je tijek programskog ciklusa: nakon što se sredstva stave korisnicima na raspolaganje kroz postupke dodjele (natječaje), korisnici se prijavljuju, a nakon obrade njihovih projekata i odobrava im se potpora. Troškove provedbe projekata prijavljuju Agenciji za plaćanja, koja ih provjerava te im vrši plaćanja – jednokratno, u ratama, ovisno o prirodi projekta i vrsti korisnika. Iznosi koji su isplaćeni korisnicima se u tromjesečnim intervalima s izdacima šalju u Europsku komisiju odnosno, ovjeravaju se. Na temelju ovjerenih izdataka, Europska komisija doznačuje sredstva u Državni proračun RH, i to samo za dio Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Dakle, kada govorimo o iskorištenosti Programa važno je razlikovati pojmove: ovjerena sredstva, doznačena sredstva, sredstava isplaćena korisnicima i sredstva uplaćena u Državni proračun RH.


31. 12. 2017.

30. 06. 2018.

31. 10. 2018.

31. 12. 2018.

28. 02. 2019.
Stavljeno na raspolaganje  (ukupno EPFRR + nac. sufinanciranje) u natječajima EUR1.260.416.6371.947.414.8822.025.038.9102.091.874.148 2.164.044.861
Ugovoreno (ukupno EPFRR + nac. sufinanciranje) EUR813.372.6401.203.400.6221.267.019.5351.370.611.308 1.415.732.088
Isplaćeno korisnicima
(ukupno EPFRR + nac. sufinanciranje) EUR
431.431.890591.231.852645.931.690739.963.003 763.829.557
Ovjereno prema EK (samo EPFRR) EUR335.552.871399.011.723496.936.363541.703.263 616.171.031
Doznačeno u DP RH (samo EPFRR) EUR396.339.546425.125.587557.723.038557.723.038 676.879.898

Službene stranice Europske komisije, gdje se podaci o ugovorenosti ažuriraju na godišnjoj bazi (temeljem godišnjih izvješća o provedbi, koje države članice podnose do kraja lipnja za prethodnu godinu), a podaci u podaci o ovjerenim i doznačenim sredstvima na tromjesečnoj osnovi (slijedom tromjesečne dostave izjava o izdacima): https://cohesiondata.ec.europa.eu/programmes/2014HR06RDNP001

Evo zašto smo zadovoljni rezultatima koji pokazuju visoki stupanj iskorištenosti Programa: