Kako da Europa postane vodeća u znanosti “svjetske klase“, a pritom ukloni prepreke inovacijama i olakša partnerstvo javnog i privatnog sektora u ostvarivanju inovacija? Na to vrlo važno pitanje Europska unija odgovorila je kreiranjem programa Obzor 2020., s kojim će sudjelovati u financiranju inovacija koje će unaprijediti znanost i tehnologiju. Tim će investiranjem pomoći i manjim poduzećima da se iskažu i uspiju na tržištu.

Što je program Obzor 2020.?

Program Obzor 2020(link is external). najveći je program EU-a za istraživanje i inovacije s gotovo 80 milijardi eura dostupnih tijekom 7 godina (2014. – 2020.). Povezivanjem istraživanja i inovacija, Obzor 2020. omogućuje vodeću poziciju u industriji i rješavanje društvenih izazova, s naglaskom na izvrsnost u znanosti.

Glavni ciljevi programa su odgovor na gospodarsku krizu, investiranje u buduće poslove i razvoj, materijalna sigurnost građana EU-a, opća sigurnost i okoliš te jačanje globalne pozicije EU u istraživanju, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Svako od prioritetnih polja sastoji se od zasebnih aktivnosti, pa tako:

 • prioritet Izvrsna znanost
  radi na jačanju istraživanja u graničnim područjima znanosti, jačanju kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija, a podržavaju alternativne ciljeve i koncepte, na podršci inovativnoj edukaciji i osposobljavanju istraživača i geografskoj, transdisciplinarnoj mobilnosti te na razvoju i jačanju europskih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture.
 • prioritet Industrijsko vodstvo
  podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s fokusom na primijenjena istraživanja europskih strateških tehnologija, tj. ključnih razvojnih tehnologija kao što su nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija, prerada i svemir.
 • prioritet Društveni izazovi
  sastoji se od čak 7 aktivnosti:
 1. zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
 2. sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, podmorja i unutarnjih voda i bioekonomija
 3. sigurna, čista i učinkovita energija
 4. pametni, zeleni i integrirani promet
 5. klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
 6. inovativna i promišljena društva
 7. sigurna društva

Za ovaj je program izdvojeno čak 78,6 milijardi eura.

Obzor 2020 će doprinijeti i dovršavanju izgradnje Europskog istraživačkog prostora (European Research Areapretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN•••) koji će slobodno cirkulirati kao jedinstveno tržišne znanja, istraživanja i inovacija. Međutim, za ostvarenje ciljeva Obzora 2020. ključna je međunarodna suradnja, posebice s industrijaliziranim i zemljama u razvoju, zemljama pristupnicama, kao i njihovim susjednim zemljama.

Glavni instrumenti kojima se Obzor 2020. koristi:

 • bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri države članice ili pridružene zemlje)
 • bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)
 • aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)
 • sufinanciranje aktivnosti (co-funding)
 • instrument za MSP
 • predkomercijalna nabava
 • javna nabava inovativnih rješenja
 • nagrade

No, program Obzor 2020. karakterizira sklapanje partnerstva i pružanje potpore i prilike malim i srednjim poduzećima da se istaknu i prošire kroz integrirani pristup inovacijskog ciklusa, od idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja, testiranja i komercijalizacije, do izlaska na tržište.

https://ec.europa.eu/croatia/investment_for_the_future_Horizon2020_hr?fbclid=IwAR1ycSl1Z-ni315PohVXxGUJjtpPEb9e0-ckR_fFCiMAIlXP1fk8BJuuLwk