Kako je ministar Tomislav Tolušić i najavio, Ex-ante studija je glavni preduvjet za uvođenje financijskih instrumenata, a raditi će je stručnjaci Europske investicijske banke. Početni sastanak svih uključenih u izradu studije održan je 27. lipnja 2017. godine u Ministarstvu poljoprivrede.

 

 

 

Financijski instrumenti su novi oblici financijske potpore kojima Europska unija želi ukloniti nedostatke u izvorima financiranja za krajnje korisnike a smisao im je poticanje gospodarstva olakšavanjem pristupa financiranju za korisnike te privlačenje drugih javnih i privatnih investitora. Dakle, radi se o alatu kojim se pruža financijska potpora u obliku povoljnijih zajmova, jamstava i vlasničkih ulaganja za provedbu projekata.

Odluka o svrhovitosti primjene financijskih instrumenata donosi se temeljem rezultata ex-ante studije jer je izbor financijskih instrumenata izravno povezan s tržišnim nedostacima, neoptimalnim investicijskim situacijama i realnim investicijskim potrebama koji su uočeni tijekom analize postojećeg stanja, imajući u vidu i prihvatljiv stupanj rizika tijekom njihove provedbe.

U narednim mjesecima će se intenzivno raditi kako bi se temeljem stanja na tržištu i potreba korisnika dobili optimalni odgovori na pitanja: što, kome, koliko i zašto je potrebno a navedeno će biti čvrsta podloga za uvođenje financijskih instrumenata u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u 2018. godini.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr