KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001
URBROJ: 343-1501/17-18-221
Zagreb, 2. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 31/18), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

2. IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ dana 25. svibnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj) i Izmjenu Natječaja dana 26. srpnja 2018. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

1. U tekstu Natječaja, u točki 8., podtočki 8.2, stavak 3. mijenja se i sada glasi:
Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Trg Hrvatske bratske zajednice 8 (I kat) 21000 Split
Tel: 021/682-835, 021/682-836

2. U tekstu Natječaja, u točki 8., podtočki 8.3, mijenja se i sada glasi:
„Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.“

3. U tekstu Natječaja, u točki 8., podtočki 8.6, stavak 1. mijenja se i sada glasi:
„Upiti u vezi s odredbama Natječaja postavljaju se isključivo na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr i to od dana objave Natječaja do 30. studenog 2018. godine.„

4. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više informacija može se pronaći ovdje.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr