Temeljem Statuta Udruge i Odluke Izvršnog odbora pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu LAG-a “Strossmayer” Đakovo koja će se održati 15. veljače 2017. godine (srijeda) u Pansionu Budimir, Đakovo, s početkom u 19,00 sati.

Za Skupštinu predlažem slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED

  1. OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA

a) Radni predsjedništvo   3 člana

b) Zapisničar

c) Ovjerovitelje zapisnika  2 člana

d) Verifikacijska komisija  3 člana

2. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

4. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA O RADU DRUŠTVA U 2016. GODINI

a) Izvješće predsjednika i izvršnog odbora

b) Izvješće o financijskom poslovanju

c) Izvješće Nadzornog odbora

5. RASPRAVA I USVAJANJE IZVJEŠĆA

6. USVAJANJE NOVOG STATUTA LAGA-a STROSSMAYER

7. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

8. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

9. RAZLIČITO