Članstvo

Upravni odbor

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.

logo_satnica_djakovacka

Općina Satnica Đakovačka

Božana Rogalo

logo_semeljci

Općina Semeljci

Doris Sarka

logo_tz_grad_djakovo

TZ Grada Đakova

Marija Burek

logo_satnica_djakovacka

Općina Satnica Đakovačka

Božana Rogalo

logo_semeljci

Općina Semeljci

Doris Sarka

logo_tz_grad_djakovo

TZ Grada Đakova

Marija Burek

logo_satnica_djakovacka

Općina Satnica Đakovačka

Božana Rogalo

logo_semeljci

Općina Semeljci

Doris Sarka

logo_tz_grad_djakovo

TZ Grada Đakova

Marija Burek

logo_satnica_djakovacka

Općina Satnica Đakovačka

Božana Rogalo

logo_semeljci

Općina Semeljci

Doris Sarka

UPRAVNI ODBOR

JAVNI SEKTOR

GOSPODARSKI SEKTOR

CIVILNI SEKTOR

Uključite se u LAG Strossmayer

Lokalna akcijska grupa Strossmayer osnovana je 2013. godine od strane 9 jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije s ciljem stvaranja kvalitetnih uvjeta za uspješan razvoj ovih ruralnih prostora.