Analiza tla omogućava uvid u stanje, odnosno tzv. „zdravlje“  tla, štedi novac i povećava prinose. Istovremeno, optimizacijom gnojidbe, čuvamo okoliš i proizvodimo sigurnu i zdravu hranu.

Zašto je važno analizirati tlo?

U poljoprivrednoj proizvodnji tlo je nezamjenjivi resurs koji usjevima osigurava usvajanje hranjivih tvari i vode, a prinosi u najvećoj mjeri ovise o pristupačnosti i opskrbljenosti tla makro i mikrohranjivima.
Stoga gnojidbi, kao jednoj od najvažnijih agrotehničkih mjera u proizvodnji  koja osigurava uravnoteženu opskrbu hranjivima i popravlja plodnost tla, treba posvetiti veliku pozornost.

Kako bi imali informacije o tome kakvo je naše tlo koliko je plodno i što mu nedostaje, potrebno ga je analizirati.
Na osnovu rezultata analiza tla i preporuka gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima optimiziramo raspoloživost neophodnih elemenata biljne ishrane u skladu sa kemijskim svojstvima tla, fiziološkim i tehnološkim potrebama usjeva i planiranom proizvodnjom, kao i visokim standardima zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Analiza tla je i zakonski propisana i obvezna za korisnike (posjednike) čije su površine upisane u ARKOD i jednake su ili veće od 1,00 ha, znači za sve oranice, livade, pašnjake, krške pašnjake, vinograde, voćnjake, maslinike, kulture kratke ophodnje te mješovite višegodišnje nasade.

Što obuhvaća analiza tla?

Analiza tla obuhvaća:

  1. uzimanje uzoraka tla
  2. analizu ili procjenu mehaničkog sastava tla
  3. agrokemijsku analize tla
  4. tumačenje rezultata analiza tla i preporuka gnojidbe

Što znači optimizirati gnojidbu?

Znači odrediti točnu količinu, vrstu, vrijeme i način aplikacije gnojiva na temelju analize tla, na temelju sortne i tehnološke specifičnosti nasada i na temelju klimatskih činitelja.
Na temelju višegodišnjeg rada na poslovima ispitivanja plodnosti tla i obavljenih preko 50 000 analiza u HAPIH-ovom Centru za tlo zaključujemo da se gnojidba u našim proizvodnim uvjetima nažalost nerijetko nije optimizirana te  da postoji oko 20 % površina koje imaju visoku opskrbljenost fosforom, a na oko 10 % visoku opskrbljenost kalijem te je na istima moguća vrlo reducirana gnojidba koja uvelike financijski rasterećuje proizvođača. S druge strane podaci nam pokazuju da su tla sve kiselija  i da razina humusa u tlu pada te je gnojidbi dušikom i kalcizaciji tla potrebno posvetiti više pažnje kao i uvođenje zelene gnojidbe na našim tlima.
Preporuka gnojidbe daje odgovore jesmo li na pravom putu što se gnojidbe tiče, ako nismo gdje griješimo, i nudi rješenje na koji način možemo grešku eliminirati. 

Gdje analizirati tlo?

U Republici Hrvatskoj ispitivanje plodnosti tla regulirano je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i  pravilnicima. Na razini države imenovan je referentni i ovlašteni laboratoriji za ispitivanje plodnosti tla. Referentni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla u Republici Hrvatskoj je:
HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, Centar za tlo 
Vinkovačka cesta 63 c., Osijek,
tel: 031/275-180; e-mail [email protected]
r

Ovlašteni laboratoriji u RH su:

  • EUROINSPECT- CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta 4L,
  • Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Laboratorij Zavoda za agroekoogiju i zaštitu okoliša, Vladimira Preloga 1.  Osijek (FAZOS),
  • LABOSAN d.o.o. Rim 42, Zagreb,  Odjel  Laboratorij  Virovitica, Matije Gupca 254, Virovitica,
  • INSPECTO d.o.o. Električne centrale Đakovo,  Laboratorij u Osijeku, Vukovarska cesta 239 b. Nemetin,
  • AGRONOSKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ishranu bilja, Zagreb, Svetošimunska cesta 25.

Izvor: poljoprivreda.gov.hr