Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su aplicirali na prvi natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” u okviru podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”,  mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je bio raspisan od 15. lipnja do 17. listopada 2016. godine te je zaprimljeno 25 zahtjeva, a izmjenom Natječaja objavljenom u Narodnim novinama, broj 76/2017 sredstva javne potpore iznose ukupno 11.600.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici u okviru tipa operacije 8.5.2. su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva i pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva ulaganja su radovi, oprema, usluge i materijali potrebni za uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu te izrada, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr