Poštovani,

Zahvaljujemo na iskazanom interesu i sudjelovanju na natječaju za radno mjesto Voditelja/Voditeljice Lag-a Strossmayer.

Ovim Vas putem obavještavamo da je Upravni odbor  Lag-a Strossmayer na svojoj 17.sjednici, održanoj dana 11.siječnja 2017.godine, donio odluku kojom je za Voditeljicu Lag-a Strossmayer imenovana Ana Brevulj.

 

                                                                                                                                      P R E D S J E D N I C A

                                                                                                                                   Božana Rogalo, mag.iur.