Dana 19. ožujka 2018. godine LAG ”Strossmayer” objavljuje  1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ”Strossmayer” za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,  koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Semeljci, Viškovci, Satnica Đakovačka, Trnava, Drenje, Levanjska Varoš i Strizivojna i Grad Đakovo.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.04.2018. do 07.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 446.712,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn.

Radionice za potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj održati će se 27., 28. i 29. ožujka kako bi se potencijalnim prijaviteljima pružila potrebna pomoć u vidu edukacija i savjetovanja, odnosno kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Radionice će se održati:

27. ožujka 2018. godine – DVD Drenje , Ljudevita Gaja 25 , Drenje –  s početkom u 17:00 sati

28. ožujka 2018. godine – Vijećnica Općina Strizivojna,  Braće Radića 172, Strizivojna  – s početkom u 17:00 sati

29. ožujka 2018. godine –  Općina Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci –  s početkom u 17:00 sati

 

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Nacrt_LAG_natječaj_TO_6.3.1._LRS LAG

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. – EVPG kalkulator

Obrazac E. Izjava o bespovratnim sredstvima.

Obrazac F – Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa.

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog V. Pravilnik o odabiru, procjeni i vrednovanju